Nausicaá

Nausicaá, het Nationaal Zeecentrum in Boulogne-Sur-Mer in Frankrijk, is een aquarium en een marien onderzoekscentrum dat jaarlijks door een miljoen mensen, vooral uit Frankrijk, België, Groot-Brittannië en Nederland, wordt bezocht. Het geeft bezoekers van alle leeftijden de kans om het zeemilieu te ontdekken door middel van tentoonstellingen, evenementen, spelletjes en praktische educatieve activiteiten en om de relatie tussen de mensheid en de zee te leren kennen. Als voorvechter van de Blauwe Maatschappij biedt Nausicaá een nieuw perspectief op oplossingen voor de huidige maatschappelijke uitdagingen op basis van verantwoord marien onderzoek en innovatie.

In dit kader coördineert en participeert Nausicaá in samenwerkingsprojecten met andere aquaria, wetenschapscentra, onderzoeksinstituten, universiteiten, overheidsinstellingen en professionele netwerken in Frankrijk en in het buitenland. Deze projecten hebben tot doel het publieke bewustzijn over het belang van de wereldoceanen te vergroten en het grote publiek te informeren over de manier waarop de mariene hulpbronnen beter kunnen worden beheerd, het mariene milieu kan worden beschermd,pr en een meer verantwoordelijke, oceanische en rechtvaardige maatschappij kan worden gecreëerd.

Nausicaá is verantwoordelijk voor de promotie van de activiteiten en bevindingen van het ValgOrize-project in Frankrijk. Met zijn expertise in het coördineren van de Mr.Goodfish-campagne over verantwoorde consumptie van zeevruchten wil het Nationaal Zeecentrum het voortouw nemen in het promoten van verantwoorde consumptie van algen, een nieuw en innovatief product op de Franse markt. Daartoe zijn gedurende de hele looptijd van het ValgOrize-project speciale proefsessies van zeewier en producten op basis van algen gepland voor zowel het algemeen als het professioneel publiek.

Nausicaá