Activiteit In de kijker: FOGEM masterstudenten geven presentatie over algen

16/01/2020

Het ValgOrize-project inspireerde drie afstuderende studenten uit het FOGEM (Functioning and Management of Marine Ecosystems) masterprogramma, dat voorgezeten wordt door de Universiteit van Lille en Universiteit Littoral Côte d’Opale. Elk jaar organiseren de studenten een bijeenkomst voor het brede publiek in Etaples sur Mer in samenwerking met aquarium Maréis.

De drie studenten van Universiteit Lille (foto 1, vlnr Guillaume Arnouts, Chloé Payelle en Maureen Mellier) presenteerden hun project 'Algen: de duurzame grondstoffen van morgen?'. Ze werkten 2,5 maanden aan hun literatuurstudie en ontwikkelden en verpreidden verschillende enquêtes voor het algemene publiek, wetenschappers en professionals uit verschillende velden in het Franse tweezeeëngebied, waarop ze meer dan 300 antwoorden binnenkregen.

De studenten presenteerden de belangrijkste bevindingen uit de bevragingen. Zo ontdekten ze bijvoorbeeld dat slechts een derde van de respondenten uit het algemene publiek het verschil kende tussen micro- en macro-algen (zeewier). Ulva en Spirulina waren de meest gekende zeewiersoorten onder de deelnemers. Hun studie bevestigde de twijfel die de consument voelt omtrent algen, en de meeste respondenten hadden dan ook nog nooit een gelegenheid gehad om algen te proeven. Ze kenden echter wel een breed scala aan algen-toepassingen.

De studenten bespraken alle voordelen en de beperkingen van algenkweek en -gebruik binnen Europa. Uiteindelijk presenteerden ze ook de doelstellingen van het ValgOrize-project en de rol die het project speelt in het promoten van algenvalorisatie in Europa. Tijdens de discussie achteraf, inclusief enkele zeewierhapjes klaargemaakt door de kok van restaurant La Matelote in Boulogne sur Mer, werd duidelijk dat de studenten de aanwezigen aan het nadenken hadden gezet.

Het ValgOrize project inspireerde drie afstuderende studenten uit het FOGEM (Functioning and Management of Marine Ecosystems) masterprogramma, dat voorgezeten wordt door de Universiteiten van Lille en Littoral Côte d'Opale, om een project op poten te zetten genaamd 'Algen: de duurzame grondstof van morgen?'. Ze werkten aan een literatuurstudie en stelden vervolgens verschillende vragenlijsten op voor het brede publiek, wetenschappers en professionals uit verschillende velden in het Franse tweezeeëngebied. Ze ontvingen ingevulde vragenlijsten van meer dan 300 respondenten. De resultaten van hun onderzoek presenteerden ze tijdens de jaarlijke conferentie die door de studenten in het programma georganiseerd wordt in Etaples sur Mer in samenwerking met aquarium Maréis.

FOGEM students presentation on algae