ILVO

Bezoek de ILVO website

ILVO is het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek. We voeren multidisciplinair, innovatief en onafhankelijk onderzoek uit, van veld tot vork, gericht op het ontwikkelen van veilig, gezond en duurzaam voedsel. Binnen het ValgOrize-project neemt ILVO niet alleen een coördinerende en communicatie- rol op zich; maar zijn we (samen met Zeewaar) ook verantwoordelijk voor WerkPakket 3 (WP3); Acceptatie van zeewieren en microalgen.

Om deze onderbenutte voedingsbron te promoten is een van de essentiële stappen het bepalen van het smaakprofiel van de meest populaire soorten zeewier en microalgen. Daarom leidt ILVO een deskundig smaakpanel op, dat de smaak van deze algen zal kunnen analyseren, karakteriseren en beoordelen.

Een ander aspect van WP3 is het beoordelen van de veiligheid van algen als voeding. Een van onze experts op vlak van voedselveiligheid zal dit aspect analyseren en de chemische en microbiële criteria testen om er zeker van te zijn dat deze soorten zeewier en microalgen veilig geconsumeerd kunnen worden. Hij zal dit doen als onderdeel van het werkpakket, maar ook ons smaakpanel willen we uiteraard geen algen voorschotelen voor we weten of ze wel veilig zijn.

Naast het onderzoek om te zien of de algen veilig en lekker zijn, willen we ervoor zorgen dat ze daadwerkelijk een duurzame oplossing vormen voor de toekomstige uitdaging om de wereldbevolking te voeden. Daarom doet ILVO ook een duurzaamheidsanalyse van de bestaande algenproducten op de markt. Tot slot zal ILVO ook de uitdaging aangaan om de reststromen van de algen die niet voor voeding gebruikt kunnen worden, te analyseren en te kijken of ze nog gevaloriseerd worden als (kippen)voer, en welke effecten ze zouden kunnen hebben op het uiteindelijke vlees- of eiproduct.