Event Derde partnermeeting

screenshot partnermeeting

Hoewel de meesten onder ons het ondertussen wel gewoon beginnen te geraken, zag onze derde partnermeeting er toch wat anders uit dan gepland. De bedoeling was dat we elkaar zouden ontmoeten in Greenwich voor de partnermeeting en een stakeholder evenement, georganiseerd door UK Algae. In de week voor het event werd echter duidelijk dat het niet aangewezen of verantwoord zou zijn om een real life meeting te houden. Het stakeholder event werd daarom uitgesteld naar later dit jaar (nieuwe datum: 5 oktober), en de partnermeeting werd online georganiseerd. Op 19 maart werden dus voor vijf van de zes werkpakketten (macro-algen/zeewier - micro-algen - acceptatie - valorisatie - communicatie) de eerste resultaten, bevindingen en drempels gepresenteerd. Het was een waar genoegen om te zien dat zelfs op dit virtuele kanaal de collega's van elke partnerorganisatie enthousiast meededen met de discussie, vragen stelden en elkaar probeerden te helpen waar mogelijk. Het ValgOrize-team maakt duidelijk het beste van een moeilijke situatie en doet alles in hun macht om dit project gaande te houden en blijven toe te werken naar ons einddoel: algen als humane voedingsbron promoten bij Europese producenten en consumenten.