Event Technisch Webinar over de valorisatie van zeewier door EABA, online

screenshot webinar met slide over "seaweed applications"

Op 2 April 2020, vond het Technische Webinar over Valorisatie van Zeewier plaats bij EABA.

De opkomst was uitstekend, met zo'n 50 deelnemers doorheen de dag. Cultivatie stak als onderwerp uit als een belangrijk onderdeel van zeewiervalorisatie in de EU. Deze aanpak brengt wel zijn uitdagingen met zich mee, aldus to Pi Nyvall Collen van Olmix (zie figuur). JRC, SES en Royal Greenland benadrukten de nood aan dataverzameling, consumentenacceptatie en de ontwikkeling van business cases om verdere business development te ondersteunen en om uiteindelijk marktpotentieel te creëren.

Geïnteresseerd in het dataverzamelingsproces? Via deze link kan u algen-aquacultuurfaciliteiten over heel Europa bekijken. U kan ook contact opnemen met EMODnet voor een aanvraag om uw eigen faciliteiten op hun website weer te geven.