Activiteit | Projectnieuws Research in de maak: Marktstudie over het potentieel van zeewier voor voedingstoepassingen

30/04/2020

De beschikbaarheid van gekwantificeerde en correcte data over de zeewiermarkt in Europa is beperkt. Betrouwbare data is echter wel essentieel voor de verdere ontwikkeling, groei en professionalisering van de sector. Om meer inzichten in de potentiële EU-markt voor zeewier-voedingstoepassingen te krijgen voert Noordzeeboerderij een marktstudie uit, als deel van Werkpakket 4 binnen het ValgOrize-project: valorisatie. Dit onderzoek zal voortbouwen op het eerder gepubliceerde vooronderzoek over de bestaande markt voor zeewier-voedingstoepassingen. Bedoeling is een beter begrip opbouwen van de marktvolumes, productsoorten, zeewierrassen en -vormen, markt-drijfkrachten en -barrières, groeipotentieel en belangrijkste stakeholders in de Europese markt. Om bij te dragen aan deze studie en uw waardevolle inzichten te delen, gelieve contact op te nemen met Lotte Bronswijk van Noordzeeboerderij!

Contacteer Noordzeeboerderij of bezoek hun website voor meer informatie.