NIOZ

NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) werkt aan multidisciplinair, fundamenteel en grensverleggend marien onderzoek, waarbij we belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke vragen in verband met het functioneren van oceanen en zeeën onderzoeken. We richten ons op op twee onderzoeksthema’s; “het veranderende oceaansysteem; verleden, heden, toekomst” en “het aanpassingsvermogen van mariene ecosystemen in een veranderende wereld”.

Voor ValgOrize staan wij in voor werkpakket 1 (WP1), dat zich richt op al het werk met macroalgen (zeewier). In dit werkpakket kijken we stap voor stap naar de teelt van zeewier. We beginnen met onderzoeken wat de beste kweekomstandigheden zijn voor macroalgen om de beste voedingsparameters te bereiken. De volgende stap is schaalvergroting; hoe kunnen we deze optimale groeiomstandigheden op grotere schaal reproduceren en tegelijk dezelfde mate van betrouwbaarheid aanhouden? Uiteindelijke komt de verwerking; het geproduceerde zeewier moet behandeld en verwerkt worden. We zullen dus een protocol proberen te vinden voor de algemene verwerking van zeewier-voeding.

Naast onze coördinerende rol in WP1 spelen we ook een rol in werkpakket 2 (WP2), dat zich richt op microalgen. Voor het microalgenonderzoek helpen we met de karakterisering van het biologische materiaal van de microalgen, met de beoordeling van de smaakeigenschappen van de geproduceerde algen, en met het onderzoeken van de duurzaamheid en de zero waste-productie van deze algen.

Wij kijken uit naar een veelbelovend proces om de gehele zeewier- en microalgenvoedingsketen te optmaliseren! Als u meer wilt weten, kan u beginnen door een kijkje te nemen naar onze presentatie over het potentieel van zeewier voor voeding en voeder.

NIOZ