Noordzeeboerderij

Noordzeeboerderij heeft multifunctionele zeeboerderijen voor ogen om de optimale synergie van natuur, voeding en energie op de Noordzee te realiseren. Het zet zich in om de impact-gedreven zeewierindustrie te versnellen en te versterken. Door de opbouw van een inclusieve gemeenschap met krachtige samenwerkingsverbanden doorheen de volledige zeewier-waardeketen wil het open innovatie stimuleren en positieve ontwikkelingen voor alle betrokkenen versnellen.

Noordzeeboerderij heeft ook het North Sea Innovation Lab (NSIL) opgericht. Dit is een offshore lab van 6 vierkante kilometer, met 6 onderzoekspercelen, 12 kilometer van de kust van Den Haag. Het is toegankelijk voor leden van haar gemeenschap om blauwe, zeewier-gerelateerde innovaties te testen en te ontwikkelen.

Binnen het ValgOrize project leidt Noordzeeboerderij het onderzoek naar valorisatie om de ontwikkeling van een technisch en commercieel levensvatbare zeewier supply chain voor voedseltoepassingen te ondersteunen en te versnellen. Hun grote focus binnen het project ligt in veiligheid, kwaliteit en acceptatie van macro-algen (zeewier) als voedsel. Het doel is om een roadmap te ontwikkelen naar een duurzame productie van algen voor voedseltoepassingen. Om dit te bereiken zullen de bestaande markt, het marktpotentieel en de belangrijkste succesfactoren van de algenvoedselmarkt worden bestudeerd en geïdentificeerd, en zal een haalbaarheidsrapport worden opgesteld.

Noordzeeboerderij