Zeewaar

Een van de unieke concepten in het ValgOrize-project is het feit dat niet enkel wetenschappelijke instellingen, maar ook zakelijke partners betrokken worden. Zeewaar vertegenwoordigt die kant van het project en reikt haar praktische en zakelijke kennis aan (bekijk onze presentatie over het uitbouwen van een zeewier-bedrijf).

In 2013 lanceerde Zeewaar de eerste Nederlandse zeewierboerderij. Vanwege de kleinschaligheid van de lokale zeewierindustrie tot nu toe moesten we ook een rol spelen in verschillende andere shakels van de keten (vooral verwerking en onderzoek). We leerden de consument en zijn wensen en behoeften kennen en startten onze missie om op duurzame wijze kwalitatief hoogstaand zeewier voor voeding te produceren, en ervoor te zorgen dat er een markt voor is.
Binnen het ValgOrize-project werken we (samen met ILVO) aan WerkPakket 3; acceptatie van zeewier en microalgen. Onze praktijkervaring op het gebied van marketing, klantanalyse en marktonderzoek en onze inbreng vanuit een zakelijk perspectief leveren zeker een meerwaarde op binnen deze uitdaging. Specifiek zullen we ons in de eerste plaats richten op de betrokkenhied van de stakeholders. Ons belangrijkste doel is om voedselproducenten in een vroeg stadium bij dit project te betrekken.

Verder staan we in voor het kiezen van een aantal zeewierproducten die voldoen aan de B2B-marktvraag, en die vervolgens onderworpen zullen worden aan een reeks testen. Tot nu toe was het moeilijk om die B2B-marktvraag te analyseren omdat er een gebrek was aan professionele en gekwalificeerde/gekwantificeerde smaak-codering en -mapping. We zijn ook partner voor verschillende andere opdrachten binnen werkpakket 3, zoals de training van een piloot-smaakpanel.

Zeewaar