Algenpaspoorten

Binnen het ValgOrize-project worden verschillende soorten algen bestudeerd. Deze algen zijn geselecteerd op basis van kenmerken die hen interessant maken voor de voedingsindustrie. Elke 6 maand introduceren we een nieuwe algensoort.