Over ValgOrize

Potentieel van zeewier en algen voor voeding

Om de groeiende wereldbevolking te voeden moet tegen 2050 50 tot 70% meer voedsel geproduceerd worden. De duurzame kweek van mariene organismen zoals algen kan daarin een belangrijke rol spelen. Dat neemt immers geen (landbouw)ruimte in beslag en verbruikt geen zoet water, beide schaarser wordende hulpbronnen.

Algen en zeewier bevatten bovendien veel essentiële componenten:

 • Eiwitten
 • Aminozuren
 • Vetzuren
 • Koolhydraten

Obstakels voor marktintroductie

Wereldwijd wordt ongeveer 90% van de algen gebruikt voor voedseltoepassingen. In Europa is dat slechts 9%. Een aantal obstakels staan de verdere introductie in de weg:

 • Cultuur: algen worden in Europa geassocieerd met biobrandstoffen en voeder, niet met voedsel
 • Gebrek aan kennis over de smaak, textuur, kleur en het aroma van algen
 • Gebrek aan betrouwbare aanvoer van zeewier en algen die voldoen aan de eisen van voedselproducenten

Het Interreg-2 Zeeën project ValgOrize

ValgOrize werd officieel gelanceerd in februari 2019 tijdens een stakeholdermeeting in Oostende en zal lopen tot eind 2022. In totaal zijn 11 projectpartners betrokken, zowel bedrijven als kennisinstellingen. Samen willen zij bovenstaande obstakels wegwerken. Daarom zetten ze in op onderzoek én sectorontwikkeling:

Onderzoek naar smaakprofiel en smaakoptimalisatie

 • Analyseren en karakteriseren van het smaakprofiel van populaire soorten zeewier en microalgen. Daarvoor wordt een professioneel smaakpanel opgeleid om verschillende smaken en geuren te onderscheiden in verschillende intensiteiten.
 • Onderzoeken welke factoren het smaakprofiel beïnvloeden. Welke rol spelen de aminozuren, polysachariden, vluchtige verbindingen en pigmenten in de kleur, geur, smaak of het mondgevoel van zeewier en algen?
 • Testen of die factoren tijdens de kweek beïnvloed kunnen worden, zodat ook de smaak van algen en zeewier geoptimaliseerd kan worden.

Onderzoek naar voedselveiligheid en nutritionele samenstelling

 • De chemische en microbiële veiligheid van algen en zeewier onderzoeken
 • De nutritionele samenstelling van zeewieren en algen in kaart brengen

Onderzoek naar duurzame kweek met zero waste

 • Testen hoe algen op een duurzame en kostenefficiënte manier gekweekt, geoogst, verwerkt, getransporteerd en voor langere tijd bewaard kunnen worden, zonder in te boeten aan kwaliteit.
 • Om de algemene duurzaamheid van de algenproductieketen te evalueren zal een scoring systeem ontwikkeld worden.
 • Onderzoek naar valorisatie van eventuele reststromen als veevoeder. Concreet wordt onderzocht of het toevoegen van algen in kippenvoer invloed heeft op de groei van kippen en de kwaliteit van het vlees en de eieren.

Onderzoek naar consumentenacceptatie en sectorontwikkeling

 • Economische studie naar haalbaarheid opschaling
 • Onderzoek naar marktacceptatie bij de consument

Verwachte output

 • Wetenschappelijk inzicht in het smaakprofiel, de smaakfactoren, de voedselveiligheid en nutritionele waarde van zeewieren, algen en afgewerkte producten.
 • Een open kennisplatform waarin alle kennis gebundeld wordt. Dat platform moet geïnteresseerde stakeholders inzicht verschaffen in de mogelijkheden van lokale kweek, verwerking en opschaling.
 • Twee demo-productiesites: eentje voor zeewier en eentje voor micro-algen.
 • Een roadmap voor investeerders: hoeveel geld is nodig om de algenproductie op te schalen van pre-commerciële fase (de demo’s) naar commerciële fase?

Financiering

Dit project is gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van subsidiecontract nr. 2S05-17.

Project partners
logo ILVO Vito logo NIOZ logo HZ NL APPLIED SCIENCE HOR RGB min wit NSF logo RGB Zeewaar logo Logo ulcobleu UL 2014 University greenwich MBA logo black transp Nausicaa FR V Bleu P

Vragen?

Contacteer ons

Johan Robbens

ValgOrize projectcoördinator